### กู้เงินด่วน สำหรับผู้มีรายได้รวมต่อเดือน 10,000 ขึ้นไป ###

ไม่ ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกันใดๆ อนุมัติเร็วและง่าย ถูกกฏหมายเพราะเป็นสินเชื่อในเครือธนาคาร ให้วงเงินอนุมัติสูดสุดที่ 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท ดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก (ดอกเบี้ยต่อเดือนลดลงเรื่อยๆ ) ต่ำสุดอยู่ที่ 16-28% ต่อปี หรือ 0.6-2% ต่อเดือน แถมยังทราบผลอนุมัติภายใน 1 วัน (รับเงินภายในวันเดียว)

เรา เป็นฝ่ายขายของธนาคาร Citi Bank,Cimb Thai,ธนชาติ ให้กู้เงินด่วนสำหรับผู้มีรายได้รวมต่อเดือน 10,000 ขึ้นไปในรูปแบบสินเชื่อส่วนบุคคล โดยต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ดังนี้

1 . อายุ 21 ถึง 57 ปี
2 . เป็นเจ้าของกิจการ,พนักงานบริษัท,ข้าราชการ,พนักงานทั่วไปที่มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้
3 . พนักงานและเจ้าของกิจการต้องมีรายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป
4 . พนักงานอายุงานขั้นต่ำ 4 เดือนขึ้นไป (สำหรับผู้มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท) อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป (สำหรับผู้มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท) และอายุงานขั้นต่ำ 1 ปีขึ้นไป (สำหรับผู้มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท), เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปี และต้องจดทะเบียนการค้าหรือมีสัญญาเช่า
5 . เงินเดือนต้องรับผ่านบัญชีธนาคาร หากรับเป็นเงินสดต้องมีรายได้ต่อเดือน 15,000 ขึ้นไปและต้องเอาเงินเข้าบัญชีทุกเดือน (รายรับในบัญชีต้องเท่ากับเงินเดือนที่ได้ล่าสุดย้อนหลังไป 3 เดือน)
6. สามารถส่งเอกสารทาง fax อีเมล์ หรือไปรษณีย์ EMS ได้
7. ขอไม่รับพิจาราณาอาชีพดังต่อไปนี้ ทหาร ตำรวจ พนักงานชั่วคราว (ยกเว้นแพทย์ที่ทำงานโรงพยาบาล)พนักงานเก็บเงิน พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า พนักงาน Clearing/Messenger พนักงานทำความสะอาด/คนรับใช้ พนักงานเดินเอกสาร รปภ เคลมประกัน ขายประกัน
8 . สำคัญมากที่สุด ห้ามเคยติดแบล็คลิส ห้ามเคยชำระล่าช้าเกิน 15 วัน ห้ามเคยค้างชำระ ห้ามเคยประนอมหนี้ ห้ามเคยเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ห้ามมีเด็ดขาด เพราะยื่นเอกสารไปยังไงทางบริษัทก็ไม่อนุมัติให้ เพราะเราสามารถเชคได้หมดว่าคุณไปทำหนี้เสียอะไรบ้าง เลยไม่อยากให้เสียเวลาค่ะ