ขอกู้15,000บาท  อยู่ปทุมธานี  มีเอกสารครบ ทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน  ผมพักอยู่ในบริษัทที่ทำงาน  ถ้ามีผู้ใดดูคุณสมบัติสามารถกู้ได้กรุณนาติดต่อ 6397201  ผมขอดอกเบี้ยร้อยละไม่เกิน 5% และขอย้ำผมจะไม่โอนค่าเดินเรื่องหรือค่าอะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ10%หรือกี่%ก็ตาม