ผมมีงานทำประจำ มีสลิปเงินเดือนครับ เดือน 42000 บาท ต้องการกู้เงินไปว่างแต่งงาน 250000 แต่งเสร็จคืนหมด พร้อมดอก   ขอที่ปล่อยจริงครับ  ช่วยด้วย 3799563 ป๋อง