ต้องการกู้เงิน 30000บาท ด่วนมากครับ ไม่ต้องดาวมอไซ ไม่ต้องโอนก่อน ทำธุรกิจส่วนตัวและเป็นพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20000-40000-9959827 อยู่ กทม.