ต้องการกู้เงิน5แสน ต้องการนายทุนใจดีให้กู้จริงไม่หลอกลวง ดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกินร้อยละ10ต่อเดือน ขอเป้นรายเดือนนะครับ อายุ18จะ19ปี ทํางานค้าขาย รายได้ต่อเดือน8พันถึงหมื่นสามกว่าๆ ไม่โอนก่อนนะครับ ต้องการกู้มาเปิดร้านเกม มีส่งทุกเดือนแน่นอนครับ 088-0282370