อยากกู้ซัก 25,000บาท อยุ่ปทุมธานี แถวลำลูกกาคลอง 3  .ติดต่อกลับได้ที่ 8925525  ชื่อ บอล ต้องการด่วนมากๆๆๆๆ1. สำเนาบัตรประชาชน (มี2. สำเนาทะเบียนบ้าน  (มี)3.ใบจดทะเบียนร้านค้า (สำหรับร้านค้า)4. บัญชีธนาคาร (ที่มีชื่อและเลขบัญชีผู้กู้)