ตอนนี้ดิฉันส่งขนมกับผลไม้ให้กับโรงงาน โรงงานนี้จะมีพนักงานจำนวน45คน จะมี2กะ กะเช้า30คน ดิฉันส่งขนมสลับกับผลไม้ จันทร์ถึงศุกร์ เงินออกเป็นเดือน เดือนละ9,000-12,000บาทแล้วแต่ทางโรงงานจะให้ส่งให้แต่ละเดือน ดิฉันก็ยังช่วยน้องขายข้าวมันไก่ ร้านอยู่แถวๆบ้านเก่า ชลบุรี แฟนดิฉันทำงานอยู่ในอมตะนคร เป็นพนักงานประจำ รายได้รวม2คนก็ประมาณ25,000-30,000ต่อเดือน แต่ดิฉันต้อง จ่ายค่ารถยนต์8,823บาทต่อเดือน ค่าบัตรอีอ้อน1,323บาท ค่าบัตรยูแมกพัส1,632บาท ประกันสังคม500บาท ค่า(กยส.)2คนกับแฟน1,00บาท โอนให้แม่สามีเดือนละ2,000บาท ดิฉันจึงอยากจะได้เงินกู้ 50,000-100,000 เพื่อจะนำเงินไปจ่าย(ธกส.)ที่แฟนทำเรื่องกู้เงินไว้ รักษาพ่อและเอาเงินมาให้แม่ทำนาปลูกข้าว จำนวนเงิน100,000บาท ถ้าเอาเงินไปจ่าย(ธกส.)ทาง(ธกส.)ให้เราจ่ายอย่างน้อยครึงนึงก่อนหรือจ่ายหมดที่เดี่ยวก็ได้แล้วเราก็สามารถกู้เพิ่ม