ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้เงิน เรามีบริการเงินหมุนเวียนยอดกู้ที่20,000-300,000บาท Tel.-419-7217 น้องดาวค่ะ อีเมล์  [email protected]