เปนหนี้นอกระบบ ไม่มีเงิน หาแหล่งกฺ้เงินท่ีได้จริงๆไม่ได้ ลองโทรมาปรึกษาหมิวดูนะค่ะ รับทุกสายอย่างเร่งด่วน