รับแค่ 10 คน เท่านั้น !!
ปล่อยกู้ ร้อยละ 10 บาท
วงเงิน 1,000 – 500,000 บาท
มีค่าเอกสาร 500 บาท
– รูปถ่าย บัตรประชาชน
– ถ่ายบัตรประชาชนคู่ สมุดบัญชี ( ชื่อตรงกัน)
– และอื่นๆ
แอดไลน์ nuevenine