1                เจ้าของกิจการ / ธุรกิจ ( ขนาดเล็ก  กลาง  ใหญ่ )

เหมาะสำหรับนำเงินไปหมุนเวียนในระบบธุรกิจของท่าน
เอกสารเบื้องต้นในการประกอบการพิจารณา

ใบทะเบียนการค้า   ใบทะเบียนพาณิชย์
รายได้ของกิจการหมุนเวียน ต่อเดือนเท่าไหร่
มีสถานที่ประกอบการที่ชัดเจน และสามารถติดต่อได้
2               พนักงานเงินเดือน
เอกสารเบื้องต้นในการประกอบการพิจารณา

สลิปเงินเดือน  /  ใบรับรองเงินเดือน
รายได้ต่อเดือน
### 1.เบื้องต้นถ้าท่านสนใจ ติดต่อที่เบอร์ (09-1-5965) K’แกรน
         2.ไม่มีการโอนเงินมาก่อนในทุกๆกรณี( ง่ายๆครับไม่เสียค่าใช้จ่าย)
       3. เป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์เบื้องต้นก่อน ถ้าท่านตกลงก็เป็นการนัดเจอเท่านั้น ไม่มีการโอนเงินทุกๆกรณีครับ