บัตรกดเงินสด (Cash advance credit card)

บัตรกดเงินสด คือ บัตรเครดิตที่อนุญาตให้ผู้ถือบัตรสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM หรือสาขาธนาคารต่างๆ โดยไม่ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีเครดิตของตนเอง ซึ่งจะถูกคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด เป็นรายจ่ายสูงกว่าการใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าใช้จ่ายสินค้าหรือบริการต่างๆ โดยทั่วไปบัตรกดเงินสดจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัตรเครดิตทั่วไป และค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดถอนเงินสดหรือมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องถอนในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บัตรกดเงินสดควรพิจารณาการใช้งานอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น โดยควรใช้บัตรกดเงินสดเฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อไม่มีทางใช้เงินสดได้อื่นๆ ในที่สาธารณะ เช่น ไม่มี ATM ใกล้เคียงหรือไม่มีทางเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่รองรับการถอนเงินสดโดยใช้บัตร ATM ของตนเอง

หมวดหมู่: