บัตรเครดิต

บัตรเครดิต (credit card) คือ บัตรที่อนุญาตให้ผู้ถือบัตรสามารถชำระเงินสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด โดยมีความสามารถในการค้างชำระเงินในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีดอกเบี้ยร้อยละตามนโยบายของผู้ออกบัตร เมื่อผู้ถือบัตรชำระเงินสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิต จะถูกคิดค่าธรรมเนียมจากผู้รับชำระเงินหรือผู้รับบริการตามนโยบายของผู้ออกบัตร เช่น ร้านค้าหรือโรงแรม และอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเครดิตได้ในร้านค้าทั่วไป ร้านออนไลน์ หรือที่จัดงานต่างๆ และสามารถชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็มหรือโทรศัพท์มือถือได้ตามนโยบายของผู้ออกบัตร การใช้บัตรเครดิตควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและต้องดูแลรักษาข้อมูลบัตรเครดิตไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการถูกฉ้อโกงหรือการใช้ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อการซื้อของออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

หมวดหมู่: