หากท่านกำลังมองหาแหล่งเงินทุนฯ ไม่ว่าจะทุนก้อนเล็ก หรือทุนก้อนใหญ่ เรายินดีให้บริการสำหรับทุกท่านที่กำลังเดือดร้อนเราพร้อมให้ทุกคำปรึกษากับทุกท่าน
ทุกความต้องการของท่านจะเป็นจริงได้ที่นี่ ……. เพียงท่านมีที่อยู่ที่แน่นอนเป็นหลักแหล่ง และมีงานทำที่แน่นอน ไม่จำเป็นต้องรับเงินผ่านบัญชี รับเงินเดือนแบบไหนเราก็ให้คุณได้ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เราก็พร้อมจะให้บริการ
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่สนใจ !
1. ต้องมีอายุมากกว่า 21 ปี ขึ้นไป (นับตามปีเกิด)
2. ต้องแจ้งแหล่งที่มาของรายรับได้ ตามแต่เอกสารของผู้สมัครจะสนับสนุน
3. ต้องมีที่อยู่ที่ชัดเจนแสดงหลักฐานได้ หรืออาศัยอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. ต้องมีเอกสารยืนยันการมีตัวตน หรือเอกสารยืนยันบ่งชี้ตัวบุคคลฯ
5. ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายมากเกินเหตุจำเป็น
6. ต้องไม่มีหนี้สินมากกว่าวงเงินที่ต้องการ ( หากต้องการคำแนะนำที่ชัดเจน ขอรับคำปรึกษาได้ที่ Line id: idebt หรือ โทร 09 – 6747 – 645 – 0 )
7. ต้องมีงานทำที่ชัดเจน สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ฯ หรือจะเป็น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ รวมไปถึงอาชีพอิสระขอเพียงแค่แจ้งลักษณะของงานได้อย่างชัดเจนฯ
รายละเอียดของวงเงินและดอกเบี้ย รวมถึงการผ่อนชำระฯ
1. สำหรับวงเงินแต่ละบุคคลจะได้รับวงเงินการอนุมัติฯ ไม่เท่ากันแล้วแต่ความเหมาะสมในความสามารถชำระเงินคืนฯ
2. สำหรับวงเงินอาชีพที่มีเอกสารยืนยันไม่ชัดเจนจะอยู่ที่ รายละไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือมากกว่าให้ขึ้นอยู่ที่ความชัดเจนของหลักฐานที่สามารถยืนยันได้
3. สำหรับการขอวงเงินให้ขึ้นอยู่ตามดุลยพินิจส่วนตัวของผู้สนใจสมัครเรียกขอได้ แต่เงินที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอีกขั้นหนึ่ง (สงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Line id: idebt หรือ โทร 09 – 6747 – 645 – 0 )
4. สำหรับอัตราดอกเบี้ยสามารถพิจารณาคราว ๆ ได้จากวงเงินที่ต้องการโดยจะไม่เกินร้อยละ 5 (ต่อเดือน) ต่อวงเงินที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และวงเงินที่ต้องการโดยจะไม่เกินร้อยละ 3 (ต่อเดือน) ต่อวงเงินที่ไม่เกินห้าแสนบาท วงเงินที่มากกว่าห้าแสนกรุณาติดต่อเป็นกรณี*
5. สำหรับการจ่ายคืนฯ สามารถเลือกการจ่ายคืนตามรูปแบบของรายได้ผู้สมัครฯ หรือตามที่ตกลงกัน (ลักษณะการจ่ายคืนจะเป็นแบบลดเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยตามเอกสารแจ้งชำระที่ระบุบนสัญญาฯ)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้สามารถขอรับได้ที่ …..
Line id: idebt
HOTLINE สายด่วนที่ 09 – 6747 – 645 – 0