ผ่อนดอกเบี้ยรายเดือนไม่ต้องผ่อนสินค้าไม่ต้องโอนก่อนไม่ต้องมัดจำใดๆทั้งสิน รับเงินเต็มๆ โปร่งใส บริการเงินกู้ ด้วยความเต็มใจเซ็นสัญญากู้เงิน รับเงินทันทีได้เงินจริงไม่หักค่าต่างๆ เงินกู้นอกระบบ ส่งเอกสารมาที่ e-mail ครบและข้อมูลถูกต้อง สามารถไปทำสัญญารับเงินทันที โทร 3344648 คุณนิวที่ท่านต้องส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบที่ e-mail เพราะถ้าไปเซ็นสัญญาถ้าข้อมูลไม่ผ่านหรือไม่ถูกต้องท่านจะเสียเวลาและกู้ไม่ได้ ส่งเอกสารครบ ข้อมูลถูกต้องเพื่อใช้ในการตรวจสอบ นัดเซ็นสัญญารับเงินทันทีบริการเงินกู้ ไม่ต้องผ่อนสินค้า ไม่ต้องมัดจำใดๆทั้งสิน รับเงินเต็มๆ โปร่งใส ลูกค้าทั่วไทยไว้วางใจเราบริการเงินกู้นอกระบบเงินด่วนกู้เงินดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อเดือน โทร -3344648 คุณนิว1.  มีงานทำเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร 2.  มีคนค้ำประกัน3.  ยึดบัตร ATM และสมุดบัญชี4.   ส่งเอกสารมาที่เมล์ : [email protected]               –   สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และผู้ค้ำ –     สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำ-     สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือใบรับรองเงินเดือน (ที่ออกให้ไม่เกิน 15 วัน) –     สมุดบัญชีย้อนหลังเดือน 3-6 เดือน      *กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็กู้ได้     * ไม่เสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อ  -3344648 คุณนิวMail : [email protected]หมายเหตุ – ที่เงื่อนไขมากเพราะคนที่กู้นอกระบบเป็นพวกที่มีแบล็คลิส แล้วกู้ในระบบไม่ได้ระบุข้อมูลในการตรวจสอบเบื้องต้น (ผู้กู้และผู้ค้ำ) ส่งมาที่่ E-mail 1.    ชื่อนามสกุล / นาง,นาย,น.ส. : 2.    ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :3.    ที่อยู่ปัจจุบัน :4.    ที่อยู่ที่ทำงาน :5.    เบอร์โทรที่บ้าน หรือ มือถือ :6.    เบอร์โทรที่ทำงาน : 7.   ตำแหน่งงานที่ทำ :8.   เงินเดือนปัจจุบัน :9.  อายุการทำงาน :10.   ธนาคารที่รับเงิน(สมุดบัญชีเงินเดือน) :11. วันที่เงินเดือนออก12.   วงเงินที่ต้องการ :13.  สาเหตุที่กู้เงิน :13.   ถ้ากู้ได้จะแจ้งให้ทราบทาง e-mail และแจ้งวันที่ให้มารับเงินพร้อมเซ็นสัญญาเงินกู้………………………**** หากข้อมูลที่ส่งมาไม่ตรงความจริงแม้แต่ข้อเดียวถือว่าสละสิทธิ์ในการยื่นกู้