ปล่อยเงินกู้(ทั่วไทย)บริการถึงที่(พนักงานเงินเดือนและธุรกิจทุกประเภท)ไม่ต้องโอนเงินทุกกรณีค่ะ

เงินกู้นอกระบบสำหรับพนักงานเงินเดือนและเจ้าของกิจการทั่วทุกจังหวัด(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
คุณสมบัติเบื้องต้นในการขอกู้เงินกับทางเรา
สำหรับพนักงานเงินเดือน
มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป 
มีสถานที่ทำงานที่สามารถตรวจสอบได้จริง(สถานที่ทำงานทางเราจะไม่ไปรบกวนท่านแน่นอนครับ  แค่รู้ว่าคุณทำงานที่นั้นจริงก็จบ)
BookBank(สมุดบัญชี)ของพนักงานเงินเดือน(ที่ออฟฟิตโอนเข้า) ในกรณีรับเงินสด(ก็ให้มีBookBankฝากเข้าก็ใช้ทดแทนได้)
หนังสือรับรองการทำงาน  หรือ  สลิปเงินเดือน
***เอกสารเบื้องต้นนี้ ทางคุณต้องมีแสดงกับทางเราเพื่อยืนยันที่มาของรายได้ของท่านเอง***
พนักงานเงินเดือนสามารถกู้นอกระบบกับเราได้ (วงเงินมากน้อยขึ้นอยู่กับ  รายได้ต่อเดือนของคุณเอง รวมถึงภาระหนี้ ในระบบที่คุณมี เช่น บัตรอีออน  บัตรเครดิตต่างๆ  รวมถึงประวัติ BLที่คุณติดด้วย)
 
เจ้าของกิจก่าร หรือ ธุรกิจ SME ทุกประเภท(ทั่วไทย)
คุณสมบัติเบื้องต้น
ธุรกิจต้องเปิดทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1ปี
มีการจดทะเบียนพานิชย์ ทะเบียนการค้าบริษัท  หรือ  กิจการ  นั้นๆ
มีสถานประกอบการ  ที่ตั้งที่ชัดเจน  ตรวจสอบได้
BookBank(สมุดบัญชี แสดงรายได้ที่มาของกิจการของท่านเอง)หรือบัญชีส่วนตัวที่มีรายได้ก็ทดแทนได้
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ไม่มีการโอนเงินทุกกรณี  เช่น การโอนเพื่อค้ำวงเงินที่อนุมัติไม่มี  
 โอนเงินเพื่อขอดูเอกสารไม่มี 
สนใจรายละเอียดเพิ่มติดต่อเบอร์
 -074-0654 ( ริน )
[email protected]
 
 
 
 
 
 
 

ปล่อยเงินกู้(ทั่วไทย)บริการถึงที่(พนักงานเงินเดือนและธุรกิจทุกประเภท)ไม่ต้องโอนเงินทุกกรณี

เงินกู้นอกระบบสำหรับพนักงานเงินเดือนและเจ้าของกิจการทั่วทุกจังหวัด(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
คุณสมบัติเบื้องต้นในการขอกู้เงินกับทางเรา
สำหรับพนักงานเงินเดือน
มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป 
มีสถานที่ทำงานที่สามารถตรวจสอบได้จริง(สถานที่ทำงานทางเราจะไม่ไปรบกวนท่านแน่นอนครับ  แค่รู้ว่าคุณทำงานที่นั้นจริงก็จบ)
BookBank(สมุดบัญชี)ของพนักงานเงินเดือน(ที่ออฟฟิตโอนเข้า) ในกรณีรับเงินสด(ก็ให้มีBookBankฝากเข้าก็ใช้ทดแทนได้)
หนังสือรับรองการทำงาน  หรือ  สลิปเงินเดือน
***เอกสารเบื้องต้นนี้ ทางคุณต้องมีแสดงกับทางเราเพื่อยืนยันที่มาของรายได้ของท่านเอง***
พนักงานเงินเดือนสามารถกู้นอกระบบกับเราได้ (วงเงินมากน้อยขึ้นอยู่กับ  รายได้ต่อเดือนของคุณเอง รวมถึงภาระหนี้ ในระบบที่คุณมี เช่น บัตรอีออน  บัตรเครดิตต่างๆ  รวมถึงประวัติ BLที่คุณติดด้วย)
 
เจ้าของกิจก่าร หรือ ธุรกิจ SME ทุกประเภท(ทั่วไทย)
คุณสมบัติเบื้องต้น
ธุรกิจต้องเปิดทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1ปี
มีการจดทะเบียนพานิชย์ ทะเบียนการค้าบริษัท  หรือ  กิจการ  นั้นๆ
มีสถานประกอบการ  ที่ตั้งที่ชัดเจน  ตรวจสอบได้
BookBank(สมุดบัญชี แสดงรายได้ที่มาของกิจการของท่านเอง)หรือบัญชีส่วนตัวที่มีรายได้ก็ทดแทนได้
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ไม่มีการโอนเงินทุกกรณี  เช่น การโอนเพื่อค้ำวงเงินที่อนุมัติไม่มี  
 โอนเงินเพื่อขอดูเอกสารไม่มี 
สนใจรายละเอียดเพิ่มติดต่อเบอร์
 -074-0654 ( ริน )
[email protected]
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเงินกู้นอกระบบ