รับปล่อยกู้นักศึกษาที่ทำงานพาร์ททาม พนักงานประจำและ เจ้าของกิจการรับคนที่อยู่ในเชียงใหม่ และ พื้นที่ใกล้เคียงด่วนรับจำนวนจำกัดเตรียมเอกสารการขอกู้สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับสำเนาหน้าบุ๊คแบงค์ 1 ใบสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือ รับรองเงินเดือน (ถ้ามี)สเตทเม้นย้อนหลัง 3 – 6 เดือน อย่างต่ำสำเนาทะเบียนการค้า(สำหรับเจ้าของกิจการ)แผนที่ที่อยู่อาศัย และ ที่ทำงานโทรมาสอบถามก่อนนะครับ6992980 นัท