บริการเงินด่วนทันใจรับเงินภายใน 1ชม. ดอกเบี้ยร้อยละ 5-10 ต่อเดือนแล้วแต่วงเงินที่กู้วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท(ถ้าเกินกว่านี้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) มีสัญญาเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมาย….ไม่ต้องดาวน์รถ ไม่ยึดบัตรATM ไม่เช็คประวัติบูโรหรือแบล็คลิสต์กู้ได้ทุกอาชีพตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้า ข้าราชการ พนักวานบริษัท อาชีพอิสระ ขอเพียงคุณมีรายได้ นักศึกษาที่ได้รายได้จากทางบ้านเป็นเดือนหรือมีบัญชี กยศ.ก็กู้ได้เอกสารประกอบการพิจารณา1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้าน3.เอกสารแสดงรายได้เช่น สลิปคาร์บอน หนังสือรับรองเงินเดือน statement บัตรพนักงาน(อย่างใดอย่างหนึ่ง)4.สำหรับนักศึกษาต้องมีบัตรนักศึกษาประกอบการพิจารณาด้วยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้1.อายุ 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2.ฐานเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 6,500 บาทต่อเดือน3.เป็นคนมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาสนใจติดต่อสอบถาม -7371631 จอย