สินเชื่อส่วนบุคคล Scb Speedy Loan
บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติเงินก้อนโอนเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ โดยลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัว ด้วยการผ่อนชำระคืนรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน นานสูงสุดถึง 60 เดือน
สินเชื่อส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล
ทำไมต้องสินเชื่อตัวนี้ ? :
 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
 • เมื่อได้รับอนุมัติ ลูกค้าจะได้รับเป็นเงินก้อนไปใช้ก่อน โดยสามารถผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนด
 
คุณสมบัติผู้กู้เงิน : 1: อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
2: รายได้รวมขั้นตํ่า 15,000 บาท / เดือน
 
วงเงินอนุมัติสูงสุด :
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 1,500,000 บาท หรือ 3.5 เท่าของรายได้
  – 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
  – 30,001 บาทขึ้นไป ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร :
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ หากเป็น สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้มีรายได้ประจำ
  – สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองการทำงาน(ระบุเงินเดือนตำแหน่ง และอายุงาน)
  – สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด จากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบทะเบียนพาณิชย์
  – สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี
 
* กรุณาอ่านรายละเอียดให้แน่ใจอีกครั้งกับเว็บไซต์สถาบันการเงินที่คุณสนใจ รายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ในเว็บนี้อาจเป็นข้อมูลเก่าที่ยังไม่ได้ทำการอัฟเดต ขอบคุณครับ
 
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
 

สินเชื่อส่วนบุคคล Scb

Scb Speedy Loan

หมวดหมู่: