สินเชื่อเพื่อเจ้าของกิจการ 0640456955

การยื่นเอกสารทั่วไป

✔ทะเบียนบ้าน

✔บัตรประชาชน

✔ใบรับรองการจดทะเบียนการค้า

✔ สเตจเม้นท์ ย้อนหลัง 3 เดือน

✔ อนุมัติ รับเงินทันที ภายใน 1-2 ชั่วโมง

✔ วงเงินสูงสุด ที่ 5,000,000 บาท

ขึ้นอยู่กับธุรกิจของท่าน

ติดต่อเรา CASH&YOU

065-7061802

064-0456955

สินเชื่อเพื่อเจ้าของกิจการ ทุกธุรกิจกับธนาคารกรุงศรี อนุมัติเร็ว1วันรู้ผล รับเงินง่าย

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เป็นสินเชื่อที่กำลังมาแรงในขณะนี้ เป็นสินเชื่อที่ให้ยอดการอนุมัติสูงมาก 
เหมาะสำหรับผู้ที่จะขอสินเชื่อเพื่อการลงทุน หรือนำไปประกอบธุรกิจต่างๆ 

สินเชื่อกรุงศรี สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล สมัครง่าย 1 วันรู้ผลอนุมัติ 

จุดเด่นของ สินเชื่อกรุงศรี (สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล) 
1.สมัครเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป 
2. วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง1,500,000บาท 
3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน 
4. อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก 
5. รับเงินก้อนแรกได้ง่ายๆ ด้วยบริการโอนเงินเข้าบัญชี 
6. ฟรี! ค่าอากรแสตมป์ 
7. ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น หลังได้รับการอนุมัติ 
8. ปิดชำระยอดค้างทั้งหมด หลัง 6เดือน ฟรีค่าใช้จ่าย ไม่มีเบี้ยปรับใดๆ 
9. ชำระค่างวดเกิน 6 เดือน สามารถทำเรื่องขอเพิ่ม วงเงินได้ทันที 

เอกสารประกอบการสมัครแสนง่าย ส่งทางแฟกซ์ได้ 
1.สำเนาบัตรประชาชน 
2.หนังสือรับรอง หรือ สำเนาทะเบียนการค้า และ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
3.หน้าสมุดบัญชีที่ต้องการรับเงินอนุมัติจากธนาคารกรุงศรีฯ 
4.สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เช่น บัญชีบริษัท ,บัญชีส่วนตัว ,บัญชี OD 
จะใช้บัญชีอะไรก็ได้ 
5.พิเศษถ้า มีภ.พ.30 ไม่ต้องใช้บัญชีย้อนหลัง เลย 

ติดต่อ คุณพัด 086-0299412 ตัวแทนสาขาธนาคาร 
ติดต่อ คุณพัด 086-0299412 
http://www.plazacomplex.com/AffiliateRegister.asp?refid=9140

สินเชื่อเพื่อเจ้าของกิจการอนุมัติเร็วที่สุดในประเทศ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เป็นสินเชื่อที่กำลังมาแรงในขณะนี้ เป็นสินเชื่อที่ให้ยอดการอนุมัติสูงมาก 
เหมาะสำหรับผู้ที่จะขอสินเชื่อเพื่อการลงทุน หรือนำไปประกอบธุรกิจต่างๆ 

สินเชื่อกรุงศรี สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล สมัครง่าย 1 วันรู้ผลอนุมัติ 

จุดเด่นของ สินเชื่อกรุงศรี (สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล) 
1.สมัครเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป 
2. วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง1,500,000บาท 
3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน 
4. อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก 
5. รับเงินก้อนแรกได้ง่ายๆ ด้วยบริการโอนเงินเข้าบัญชี 
6. ฟรี! ค่าอากรแสตมป์ 
7. ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น หลังได้รับการอนุมัติ 
8. ปิดชำระยอดค้างทั้งหมด หลัง 6เดือน ฟรีค่าใช้จ่าย ไม่มีเบี้ยปรับใดๆ 
9. ชำระค่างวดเกิน 6 เดือน สามารถทำเรื่องขอเพิ่ม วงเงินได้ทันที 

เอกสารประกอบการสมัครแสนง่าย ส่งทางแฟกซ์ได้ 
1.สำเนาบัตรประชาชน 
2.หนังสือรับรอง หรือ สำเนาทะเบียนการค้า และ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
3.หน้าสมุดบัญชีที่ต้องการรับเงินอนุมัติจากธนาคารกรุงศรีฯ 
4.สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เช่น บัญชีบริษัท ,บัญชีส่วนตัว ,บัญชี OD 
จะใช้บัญชีอะไรก็ได้ 
5.พิเศษถ้า มีภ.พ.30 ไม่ต้องใช้บัญชีย้อนหลัง เลย 
ติดต่อ คุณพัด 086-0299412 ตัวแทนสาขาธนาคาร 
ทางธนาคารมีแมสรับเอกสาร กรุงเทพฯและปริมณฑล

แหล่งเงินกู้นอกระบบ