เพศ ชาย
อายุ 22
เป็น นักศึกษา
มีความต้องการกู้เงิน 70,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย ให้เต็มที่ ไม่เกิน 1-4% ต่อเดือน
อัตราระยะเวลาการคืนเงิน 36 เดือน

**************—————**************

เหตุผลที่ต้องการกู้เงิน : ต้องการเอาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ และช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินทางบ้าน!