อยากกู้เงินแต่ไม่ต้องการโอนก่อน ผมเข้าใจนะเรื่องค่าเอกสารค่าอะไรต่อมิอะไรแต่ถ้าบริสุทธิ์ใจกันก็ยื่นหมูยื่นแมวไม่ได้เหรอคนเ้คาเดือดร้อนจริงๆเลยต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าไม่เชื่อใจกันก็นัดทำเอกสารพร้อมคนค้ำแล้วก็พร้อมเงินที่ขอกู้ก็ได้นิ…