“เงินสดทันใจ ได้ชัวร์ อนุมัติไว เก็บใบโฆษณานี้ไว้เผื่อคุณต้องการในอนาคต” หนึ่งในโฆษณาของเงินกู้นอกระบบที่ทำให้คนเชื่อมานักต่อนัก

แน่นอนว่าหลายคนคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเชื่อ จนทำให้ปัญหาหนี้สินที่เดิมหนักอยู่แล้วบานปลายขึ้นไปอีก จนกลายเป็นว่าคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากก็เลือกจะกู้เงินนอกระบบเพราะเห็นว่ามัน “ง่าย” แต่หารู้ไม่ว่ามันมาพร้อมกับ “ภัย” ซึ่งจะมาเยือนทันทีที่คุณจ่ายไม่ทัน

มาดูกันครับว่าเงินกู้นอกระบบนั้นแท้จริงคืออะไร มันอันตรายอย่างไร และจะสามารถแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบได้แบบไหนบ้าง

เงินกู้นอกระบบคืออะไร?

เงินกู้นอกระบบ คือการที่ผู้ให้กู้เงินนั้นไม่อยู่ไม่อยู่ในระบบสถาบันการเงิน โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ว่าง่ายๆ คือเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่มาให้เงินคุณ แบบไม่มีระเบียบอะไรที่สามารถบังคับหรือควบคุมคนเหล่านั้นได้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา

นอกจากนั้นเงินกู้นอกระบบหลายรายยังพัวพันกับการฟอกเงินและการกระทำผิดกฎหมายเช่นการพนันหรือยาเสพติด เป็นต้น

ส่วนหนี้นอกระบบก็คือหนี้สินที่เกิดจากการกู้เงินนอกระบบมาใช้จ่าย จนกลายเป็นหนี้สินติดตัวนั่นเอง โดยสามารถแบ่งหนี้ออกเป็นสองประเภทได้ดังนี้

1. หนี้ระยะสั้น (รายวัน)

หนี้ระยะสั้น หรือหนี้รายวันมีหลายรูปแบบ เช่น เงินสด ทอง หรือสินค้าอื่นๆ มีการเก็บเงินดอกเบี้ยรายวัน โดยบวกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ด้วยกัน

2. หนี้ระยะยาว (รายเดือน/รายปี)

หนี้ระยะยาวเป็นการปล่อยกู้ระยะยาวมากกว่า 1 เดือนขึ้นไปไปจนถึงรายปี และเก็บดอกเบี้ยรายเดือนจนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน กรณีที่ยอดเงินสูงมากจะมีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับเงินกู้นอกระบบ เช่น โฉนดที่ดิน

ทำไมหลายคนจึงเลือกใช้บริการเงินกู้นอกระบบทั้งที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ? เหตุผลหลักๆ คือเรื่อง “ความสะดวกและรวดเร็ว” นั่นเอง การกู้เงินนอกระบบเป็นวิธีการที่สามารถหาแหล่งเงินได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากมากขั้นตอนเหมือนกับการกู้เงินกับสถาบันการเงินทั่วไป อีกทั้งยังไม่ต้องห่วงเรื่องเงื่อนไขเงินเดือนขั้นต่ำด้วย แต่ผลเสียที่ต้องแลกมาเพื่อให้ได้ซึ่งความง่ายคือ “ความเสี่ยง”

ความเสี่ยงในการใช้เงินกู้นอกระบบ

1. ดอกเบี้ยสูง
ถึงแม้ว่าการกู้เงินนอกระบบจะใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะ “เงินด่วนดอกเบี้ยถูก” แต่ในความเป็นจริงจะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (นั่นคือเกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) จนดอกเบี้ยอาจจะสูงถึง 35% ต่อปีหรือมากกว่าก็เป็นได้

ด้วยความที่ดอกเบี้ยสูงเกินคาดคิดและหลายคนไม่ทันอ่านรายละเอียด ทำให้ตกเป็นเหยื่อของเงินกู้นอกระบบง่ายๆ จนไม่สามารถจ่ายเงินได้ทัน

2. ดอกลอย
กรณีดอกลอยสามารถเกิดได้ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนในคราวเดียวกัน สามารถชำระได้เพียงดอกเบี้ยเท่านั้น ทำให้ปริมาณเงินที่ต้องจ่ายโดยรวมถูกทบเข้าทั้งต้นทั้งดอกจนยอดหนี้สูงขึ้น ภาระทางการเงินก็จะเพิ่มขึ้น และเมื่อทบเข้าไปยาวนานขึ้นเรื่อยๆ จากกู้ไม่กี่พันบาทอาจจะลอยไปเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

3. ไม่มีสัญญาชัดเจน
การทำสัญญาเงินกู้นอกระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ ไม่ค่อยมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และผู้กู้ก็ไม่สามารถต่อรองกับเจ้าหนี้ได้ด้วย มีเพียงแค่คำโฆษณาที่ชักจูงผู้คนเท่านั้น ผู้กู้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายด้วย

ในขณะที่การกู้ในระบบแม้จะใช้เอกสารและขั้นตอนมากกว่า (ซึ่งในปัจจุบันการกู้ในระบบมีขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นมาก) แต่มีความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างความมั่นใจในการชำระหนี้ให้กับผู้กู้ได้มากกว่า

4. เกิดภัยคุกคาม
ในกรณีลูกหนี้ผิดนัดการจ่ายเงินมักจะมีการข่มขู่ คุกคาม หรือทำให้อาย หลายกรณีถึงขนาดมีการทำร้ายร่างกาย พยายามทำลายทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการบั่นทอนอนาคตของผู้กู้ไปด้วย

วิธีหนีห่างจากหนี้นอกระบบ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการวางแผนการเงินล่วงหน้า ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ใช้เงินเกินตัวจนทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสิน
อย่าลืมประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองก่อนเริ่มสร้างหนี้ใหม่ ไม่กู้เงินซ้ำซ้อนนำการกู้ตัวนั้นไปโปะตัวนี้ จะก่อให้เกิดวงจรหนี้เสียซึ่งยากจะแก้ได้
ศึกษารายละเอียดผู้ให้กู้ และเงื่อนไขการชำระเงินหรืออัตราดอกเบี้ยให้ดี รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดสัญญาเงินกู้ให้ดี เช่น จำนวนเงินกู้ วงเงินกู้ ดอกเบี้ย เป็นต้น
อย่าเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวเกินจริง ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ไม่มีใครจ่ายเงินฟรีๆ ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ
หากจำเป็นต้องกู้เงิน ให้เลือกกู้เงินในระบบ เพราะมีหน่วยงานภาครัฐคอยดูแล ดอกเบี้ยและสัญญามีความชัดเจน
ทว่าหากตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบไปแล้ว สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้จากหน่วยงานเหล่านี้
ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน โทร. 1359
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โทร. 0-2575-3344
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
อย่าลืมว่าการกู้เงินนอกระบบนั้นเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น หากคุณกู้เงินนอกระบบมาแล้วให้จัดการชำระหนี้โดยเร็วที่สุด แต่การแก้ปัญหาการเงินในระยะยาวนั้นจะต้องเริ่มต้นจากศึกษาความรู้การเงิน ฝึกนิสัยการใช้เงิน รู้จักประหยัดอดออม ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย

สิ่งเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ด้วยความคิดและนิสัยการเงินที่ถูกต้องจะสามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้ในระยะยาว ซึ่งคุณสามารถอ่านแนวทางการบริหารเงินได้อย่างง่ายๆ ที่บทความ บอกลาหนี้สิน “ปลดหนี้” ด้วยแผนการออมเงินอย่างมีระบบ ครับ

สรุป

ปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหนึ่งที่ส่งผลกระทบในระดับประเทศ ด้วยปัญหาทางการเงินรุมเร้าทำให้หลายคนเลือกแก้ปัญหาด้วยการกู้นอกระบบ จนเกิดผลเสียตามมาอย่างคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงภัยคุกคามถูกเจ้าหนี้ตามตัวถึงบ้านหรือที่ทำงาน

ทางที่ดีควรเริ่มจากการปรึกษาคนรอบข้าง วางแผนจัดการเงินให้เป็นระบบ และถ้าจำเป็นก็เน้นการกู้เงินในระบบเถอะครับ เพื่อความปลอดภัยของคุณและทรัพย์สินของคุณเอง

ซึ่งหากคุณมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน สามารถปรึกษาทางเงินติดล้อได้ครับ เรามีบริการสินเชื่อหลากหลายดอกเบี้ยต่ำเลือกได้เลยว่าจะมีคนค้ำ ไม่ค้ำ สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์เงินติดล้อ หรือสอบถามพวกเราได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ พวกเรายินดีให้บริการครับ!

หมวดหมู่: