hg

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อพาอยู่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ดิฉันทำงานเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีดิฉันต้องการกู้เงินจำนวน50,000 บาท เพื่อไปใช้หนี้บัตรเครดิต และเงินกู้นอกระบบดิฉันได้กู้เงินนอกระบบจำนวน15,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ20%ตอนนั้นดิฉัน.ร้อนเงินมากรถที่ผ่อนอยู่ก็จะโดนธนาคารยึดเลยจำเป็นต้องกู้เงินมาตอนนี้ ไม่มีการแหกตาแน่นอนเงินกู้นอกระบบไม่มีการให้โอนเงินก่อน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เราเน้นข้อความจริงใจต่อกัน ซื่อสัตย์ไม่มีนอกเงื่อนไขที่คุยกัน ตกลงกู้เงินทางโทรศัพท์ยังไง ทำสัญญาเงินกู้ก็ตามตกลงกันเลย ปราศจากค่าธรรมเนียมเงินกู้เพิ่มเติมจ๊ะ

คุณสมบัติของผู้ที่พึงประสงค์กู้เงิน มีดังต่อไปนี้
มีวัยตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป มีหน้าที่ที่ตรวจได้ ไม่ว่าจำทำงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ หรือค้าขายก็ได้ มีที่พักอาศัยและที่ทำงานอยู่ในย่านที่ให้บริการงานพิมพ์ที่ใช้ประกอบกิจการกู้เงิน มีเหมือนต่อไปนี้
คัดลอกบัตรส่วนตัวประชาชนของผู้กู้ หรือของผู้ค้ำชูประกัน(ในบางเนื้อความ) คัดลอกทะเบียนที่อยู่ของผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน(ในบางกรณี) สลิปเงินเดือน หรือรายงานรับรองเงินเดือน ออกมาไม่เกิน30วัน รายการทะเบียนทำซ้ำหลัง 3-6 เดือน(เผื่อว่ามี)
ใช้เวลาไม่ผ่านวันอย่างแน่นอน ส่วนวงเงินที่ท่านจะได้รับต้องขอพิจารณาก่อน
สบายใจ ไม่ต้องเช็คแบล็คลิส ไม่เช็คภาระหนี้ ดังนั้นหากท่านพึงปรารถนาใช้เงินจริงๆ โทรหาเราไม่มีผิดหวัง
ย้ำอีกครั้ง !! อย่าเพิ่งทดท้อ ขอเป็นกำลังใจให้ โทรมาคุยมาปรึกษาหารือกันก่อนผมเข้าใจดีถึงความกระวนกระวายใจของท่านรับประกันไม่มีการซ้ำเติมมิตรสหายมนุษย์ด้วยกัน คุณพอใจเราพอใจทั้งสองฝ่าย กระผมอยู่ได้ท่านอยู่ได้ ติดต่อมาเลย