เงินด่วนนอกระบบ รับเงินภายใน30นาที.ไม่ต้องดาวน์รถ  ไม่ยึดบัตรใดๆทั้งสิ้น  ไม่มีค่าธรรมเนียม   ดอกเบี้ย ร้อยละ5ต่อเดือน      กู้ได้ทุกคน พ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ คนว่างงาน นักศึกษาโทรมาปรึกษา คุณกิ๊ฟ -7674307                        เอกสารสำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน แผนที่บ้าน  อย่างละ1ชุดกู้ได้ทุกคน พ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ คนว่างงาน นักศึกษาโทรมาปรึกษา คุณกิ๊ฟ -7674307