เงินกู้ลงทุนเร่งด่วน ปล่อยจริง อนุมัติภายใน 1 วัน

เพียงคุณมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดอาชีพ ขอเพียงคุณมีตัวตนจริง ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

อนุมัติ ตั้ง 50000-3000000 บาทขึ้นไป

***** เอกสาร *****

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. บัญชีธนาคาร (ที่มีชื่อและเลขบัญชีผู้กู้)

4. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่มีโทรมาคุยกันก่อนได้ครับ)

5. ใบจดทะเบียนร้านค้า (สำหรับร้านค้า) หรือ รูปถ่ายหน้าร้าน (สำหรับขายเร่ตามตลาด หรือ

ร้านค้าที่ยังไม่จดทะเบียน)

ปล่อยทุกจังหวัดทั่วประเทศ เงื่อนไขมีให้คุณเลือกหลายอย่าง

โทรมาฟังรายละเอียดให้เข้าใจก่อนตัดสินใจได้ที่ 0800167164 ติดต่อคุณ ภูมิ