หมุนไม่คล่องมือ ใช้จ่ายไม่สะดวกดอกไม่แพงอย่างที่คิด ไม่ผ่อนสินค้าใดๆๆอาชีพที่มีรายได้ทำได้หมด ****นักศึกษาที่มีรายได้ทำได้**********6399737 เต้ย  (ต่างจังหวัด30000ขึ้น)   มีหลักฐานนี่คือปล่อยจริง