ooooooooooo..เงินรายเดือน/ต่อเดือน..ooooooo
เงินเดือน หรือ รายรับต่อ เดือน เอาเอกสารมากู้ที่เราได้ –ให้เป็นเงินสด
อยากกู้เงินถ้าไม่กู้ที่เรา คิดว่าคงไม่มีที่ไหน แฟร์ เท่านี้แล้วครับ oooooo
ooooo..ส่งดอกง่าย..รับเงินสดกับมือ ..(เดือดร้อนเอารายได้มากู้กับเรา)
ooooo..-5238611..ooooo..เราได้ดอก..คุณได้ทุนทำงาน แฟร์ๆๆ