สำหรับท่านที่กำลังมองหา  แหล่งกู้เงิน   อนุมัติเร็ว  ที่ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง  ยื่นเรื่องผ่าน   รับเงินสดทันที  ติดแบล็คลิส   บัตรเครดิต   ก็สามารถกู้ได้เช่นกัน “ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ   ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า   ไม่มีค่ามัดจำ” คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ –   อายุ  23  ปี  ขึ้นไป –   มีรายได้ประจำ หรือ อาชีพอิสระ –   สำเนาบัตรประชาชน –   สำเนาทะเบียนบ้าน –   สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด หรือ หลักฐานแสดงรายได้ –   สมุดธนาคารย้อนหลัง  3  เดือน  หรือ  หลักฐานแสดงการเงิน ติดต่อ  :  โฟม    -4459