บ้านอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ร้านขายของฝากค่ะ ความเป็นอยู่ทางบ้านปกติค่ะ ไม่ได้ขัดสน แต่ต้องการเงินลงทุนต่อยอดขายเครื่องสำอางค์ค่ะ ทำเป็นอาชีพเสริม แบบผ่อนจ่ายรายเดือนร้อยละ3-5%ต้องการ10000 บาท เพราะเงินเดือนจะได้ 9500 บาท /เดือน(ไม่รวมโอที) และดิฉันสามารถผ่อนได้ตั้ง แต่เดือนละ1000-1500 บาท /สัญญา1ปีเนื่องด้วยช่วงหลังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นทั้งค่าเลี้ยงดูบุตร และยายเดือนละไม่ต่ำกว่า4000-5000ไม่รวมรายจ่ายส่วนตัวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทุนมาต่อยอดให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจุนเจือครอบครัว