สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นช่างเสริมสวยภูเก็ตค่ะเปิดใด้มา6ปีแล้าค่ะ4ปีแรกเช่าร้านทำค่ะ 2ปี หลังกู้เงินร้อยระสิบมาทำร้านเองไม่ใด้เช่าค่ะกู้เขามาแสนห้าจ่ายดอกทุกเดือนเหมื่อนห้าสองปีแล้ว เหนื่อยจังเลยอยู่คนเดียวค่ะจะกลับบ้านแล้วทิ้งทุกอย่างที่นี่ก็เสียดายค่ะเงินดีมากทุนนอ้ยมากเราใด้ทำใว้ดีทุนดกเดือนละ 4000 รายใด้เดือนหลายเหมื่อยากขอกู้เงินจากคุณค่ะ ถ้าใด้สิ่งแรกที่อย่ากทำคือบวดชีอาทิตหนึ่ง กอ่นที่ร้านมีช่างสองคนค่ะบวดชีแล้วก็อย่ากเป็นคนใหม่ เจ้าของเงินที่ให้กู้รอ้ยระสิบก็ดีนะค่ะไม่ใช่ไมดีไม่มีหลักซับรับปะกันยังให้เงินมากแต่ดิฉันไม่เคยติดค่าดอกเขาเลยนะค่ะแล้วเขาก็ไม่เคยทวงต้นดว้ยดิฉันอย่ากให้คุณ ให้รกู้จังเลยดิฉันอายุ36ปีค่ะทำงานใด้อีกมาก แล้วก็ดิฉันมีเงินปะกันชีวิตใว้ห้าแสนเงินปะกันนั่นทำใว้ให้เจ้าหนี้ค่ะถ้าดิฉันเป็นรัยไปคุณใด้ครบทุกบาทค่ะ

 

ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ร้อยละ3ปล่อยกู้ตั้งแต่50000หมื่นถึง2แสน เฉพาะภาคใต้ไม่มีการโอนเงินก่อน ตั้งแต่จังหวัด ชุมพร สุราด  นครศรีธรรมราช ตรัง พังลุง สงขลา พังงา กระบี่ ภูเภ็ต โทรปรึกษาก่อนได้ติดต่อพีได้ตลอดเวลา โทร0849920712 ปล่อยกู้ทุกจังหวัดลองโทรคุยปรึกษาก่อน <<คุณสมบัติผู้กู้ >> 1. ฐานเงินเดือน 7500 บาทขึ้นไป 2. รับเงินเดือนผ่านธนาคาร 3. อายุงานที่ปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป <<เอกสารประกอบการสมัคร>> เจ้าหน้าที่บริษัท พนักงานบริษัท ธุระกิจส่วนตัว – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาหนังสือรับรองรายได้ สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด  – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน  – เอกสาร การเปลี่ยนชื่อ ติดต่อพีได้ตลอดเวลาเบอร์0849920712หรือเมล์ได้ที่[email protected]