กู้ซื้อบ้านให้ผ่านง่ายๆ ไม่อยากเลย วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกกัน ก่อนอื่นคุณต้องเลือกโครงการบ้าน (หากเป็นบ้านใหม่ )ที่มีคอนแทคกับธนาคารต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโครงการต่างๆนั้นจะมีการกู้เงินสร้างบ้านโครงการกับสถาบันการเงิน หรือ ธนาคารอยู่แล้ว และ เมื่อถึงเวลาขายบ้านก็จะส่งลูกค้าทำสินเชื่อกับ สถาบันการเงิน นั้นๆ เพื่อให้ลูกค้ากู้เงินซื้อบ้าน ผ่านได้ง่ายๆ ดังนั้นควรเลือกโครงการที่มั่นคง และ มีชื่อเสียงพอสมควร เนื่องจากจะกู้ผ่านได้ง่ายมากกว่าโครงการเล็กๆ เมื่อเลือกโครงการบ้านได้แล้วต่อมาคือ เลือกธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ หลักเกณฑ์ต่างๆไม่วุ่นวายมากนัก เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารอื่นๆ ที่มีสินเชื่อบ้าน โดยนำทั้งหมดมาเปรียบเทียบกัน หรือ ให้เจ้าหน้าที่โครงการบ้านที่จะซื้อตรวจสอบให้ หลังจากนั้นก็เข้าสู่การเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ คือhome-
หลักฐานแสดงรายได้ต่างๆต้องมีที่มาอย่างชัดเจน และ สัมพันธ์กับบัญชีธนาคาร ทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม เพราะส่วนใหญ่แล้วการกู้ซื้อบ้านจะต้องกู้อย่างน้อยสองคนขึ้นไปถึงจะผ่านการพิจารณา และ มีอายุของผู้กู้แต่ละรายเป็นปัจจัยประกอบด้วยคือ ต้องไม่ปลดเกษียนก่อนผ่อนบ้านหมด และ ที่สำคัญหากวางดาวน์ไปมากกว่า 25% จะมีโอกาสผ่านได้ง่าย และเอกสารรายได้จากงาประจำ หรือ รายได้เสริมคุณต้องมีหลักฐานแสดงชัดเจน เช่น สลิปเงินเดือนอย่างน้อยคุณต้องมีย้อนหลัง 3 เดือน หรือ บางแห่งต้องการ 6 เดือนหรือ มีหลักฐานอื่นๆประกอบเช่น ใบเสร็จจ่ายเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน หากคุณค้าขาย หรือ อาจต้องถ่ายรูปประกอบเช่น คุณมีร้านค้าเล็กๆตามตลาดนัดต่างๆ คุณอาจต้องถ่ายรูปร้านของคุณส่งไปด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา เน้นว่าต้องมีให้ครบทุกคนหากกู้ร่วมหลายคน
บัญชีธนาคารต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในแต่ละเดือน กล่าวคือ ต้องปรับสมุดทุกๆเดือนหรือสองครั้งต่อเดือนหรือมากกว่านั้นตามแต่รายรับที่ผ่านบัญชีเข้ามา เช่นบางคนเงินเดือนออกทุกวันที่ 15 และ 30 คุณก็ต้องปรับสมุดบัญชีเดือนละ 2 ครั้ง บางคนมีรายได้จากการค้าขาย หรือ รายได้เสริมอื่นๆที่ผ่านบัญชีธนาคารก็ต้องปรับสมุดทุกครั้ง หากเป็นเงินสด ก็ควรนำเข้าบัญชีธนาคารเพื่อให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวและเพื่อให้อ้างอิงกับหลักฐานรายได้ที่ยื่นแนบไปกับใบขอสินเชื่อ และต้องแสดงบัญชีธนาคารครบทุกคนหากกู้ร่วมหลายคน
เอกสารส่วนบุคคลต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องถ่ายสำเนาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับให้ครบตามจำนวนที่ธนาคารระบุมา ที่สำคัญคือ บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ หรือ ใกล้หมดอายุ ทะเบียนบ้านต้องมีการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันในส่วนของคุณเช่น คำนำหน้าชื่อ หรือ หากมีการเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล ก็ต้องแก้ไขในทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย พร้อมทั้งถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล แนบไปด้วยที่สำคัญอีกอย่างคือ การเซ็นชื่อในสำเนาต่างๆนั้นควรเซ็นให้ตรงกับในใบสมัครด้วย พร้อมทั้งขีดคร่อมระบุว่าใช้เพื่ออะไรให้ชัดเจนทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม
นอกจากนี้หากผู้กู้หลัก หรือผู้กู้ร่วมจดทะเบียนสมรสต้องมีเอกสารยินยอมจากคู่สมรสด้วยพร้อมแนบบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วย ที่เหลือคือกรอกเอกสารต่างๆในตามที่ธนาคารมีให้สำหรับการกู้สินเชื่อบ้าน ซึ่งแต่ละธนาคารอาจมีแตกต่างกันไป ผู้กู้หลัก และ ผู้กู้ร่วม ต้องกรอกให้ครบ ห้ามขีดฆ่า หรือ ลบโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งยื่นเอกสารต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นหรือเพิ่มเติมจากที่สถาบันการเงินต้องการ เช่น หลักฐานการจ่ายภาษี หลักฐานการจ่ายประกันสังคม หลักฐานที่มารายได้อื่นๆ หรือ ใบกำกับภาษีซื้อขายย้อนหลัง หากคุณมีครบตามที่สถาบันการเงินต้องการและมีที่มาที่ไปชัดเจนรับรองว่าคุณกู้บ้านผ่านได้แน่นอน